در این خبر به بررسی قیمت انواع میگو در بازار پرداختیم.

به گزارش مرور نیوز، فهرست قیمت برخی از انواع میگو  موجود در بازار به شرح زیر است.

 

نام کالا قیمت (تومان)
میگو سایز ۴۰-۳۶ بیستون - ۵۰۰ گرم ۳۱۳،۵۴۰
میگو پلویی شارین - ۵۰۰ گرم ۱۵۷،۲۰۰
میگو منجمد سایز ۶۰-۵۱ مهیا پروتئین - ۴۵۰ گرم ۲۵۸،۲۰۰
میگو منجمد تحفه سایز ۶۰-۵۱ مقدار ۵۰۰ گرم ۲۸۶،۵۰۰
میگو منجمد پمینا سایز ۹۰-۷۱ - ۵۰۰ گرم ۲۷۳،۳۰۰
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز ۵۰-۴۱ مقدار ۵۰۰ گرم ۳۰۱،۱۰۰
میگو منجمد مهیا پروتئین سایز ۷۰-۶۱ مقدار ۴۵۰ گرم ۲۴۲،۵۰۰
میگو منجمد تحفه - ۲۰۰ گرم ۱۱۱،۱۰۰
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز ۷۰-۶۱ - ۵۰۰ گرم ۲۶۸،۳۰۰