شورای رقابت با ارسال نامه ای به رئیس سازمان حمایت خواستار توقف افزایش قیمت خودروهای چینی توسط شرکتها شد.

به گزارش مرور نیوز، به دنبال افزایش قیمت تعدادی از خودروهای چینی توسط شرکت‌ها، شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس نامه حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار توقف و بررسی این موضوع شد.

در این نامه آمده است:

"بدین وسیله هرگونه رویه‌های مغایر با دستورالعمل 543 مورخ 11 بهمن 1401 و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی‌باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید رویه‌های مذکور متوقف شود."

85

طی روزهای اخیر تعدادی از شرکت‌های از جمله مدیران خودرو، کرمان موتور و آرین پارس موتور نسبت به افزایش محصولات خود اقدام کرده‌اند.

البته کرمان موتور اعلام کرده که این افزایش قیمت‌ها مربوط به بهمن و اسفندماه سال گذشته است و این شرکت در سال جدید هیچگونه افزایش قیمتی را اعمال نکرده است. با این وجود با توجه به اینکه بحث قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در دستور کار شورای رقابت قرار دارد این شرکتها باید با لحاظ کردن دستورالعمل مصوبه شورای رقابت نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کنند.