علی اکبر محرابیان با بیان اینکه حدود ۶۴ درصد از ظرفیت سدها پر هستند، گفت: در برخی سدها شرایط سرریز هستند اما در برخی سدها کسری بالاست، زیرا در برخی استان ها مانند مازندران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان شرایط خشکسالی وجود دارد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری موج، وزیر نیرو  با اشاره به اینکه پروژه های متعددی در زمینه آب و برق امسال بهره برداری خواهند شد، گفت: برای سال جاری برنامه های خوبی پیش بینی شده و به زودی جزئیات را اعلام می کنیم

علی اکبر محرابیان با بیان اینکه مدیریت مصرف جزو الزامات دینی و از ضروریات زندگی امروز است، افزود: مدیریت مصرف باید مبتنی بر فناوری و همچنین ضوابط اقتصادی باشند.

او با تاکید بر اینکه وضعیت سدهای کشور از نظر پرشدن متفاوت هستند، تصریح کرد: حدود ۶۴ درصد از ظرفیت سدها پر هستند، البته در برخی سدها شرایط سرریز هستند اما در برخی سدها کسری بالاست، زیرا در برخی استان ها مانند مازندران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان شرایط خشکسالی وجود دارد و امیدواریم در اردیبهشت ماه و خرداد این کسری جبران شود.

او با تاکید بر اینکه در مجموع وضعیت موجودی آب سدهای کشور حدود ۱۲ درصد از حالت استاندارد عقب هستند، اظهار کرد: البته امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد میزان بارش ها بیشتر از سال گذشته بوده اند، با این حال هنوز شرایط بارش و ذخیره آب به حالت عادی نرسیده است.