سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: ۹ پرواز از سه فرودگاه بین‌المللی امروز به مقصد مدینه انجام می شود.

به گزارش مرور نیوز، حسام قربانعلی گفت: امروز سه پرواز به شماره ۱۵۰۰ به مقصد مدینه در ساعت ۴:۲۰ دقیقه ، شماره پرواز ۱۵۱۶ به مقصد مدینه در ساعت ۶ ،و پرواز ۱۵۰۲ به مقصد مدینه در ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه انجام می شود.

به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سه پرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی به شماره پرواز ۱۵۰۸ به مقصد مدینه در ساعت ۴:۵۰ شماره پرواز ۱۵۱۰ در ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه و شماره پرواز ۱۵۲۶ در ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه انجام می شود.

او می گوید : سه پرواز هم به شماره پرواز ۱۵:۲۴ در ساعت ۸:۲۰ دقیقه، ۱۵۱۴ در ساعت ۱۷ و ۱۵۱۸ در ساعت ۱۸ از فرودگاه بین‌المللی ساری انجام می شود.

قربانعلی گفت: تمامی پروازها از طریق ایرباس انجام می شود و تاکنون تاخیری چندانی نداشته است.