وزیر امور اقتصاد و دارایی بر فعال شدن مکانیزم اعلام هشدار فاسد شدن کالاها در بنادر و گمرک تاکید کرد.

به گزارش مرور نیوز، سید احسان خاندوزی در بازدید از انبارهای گمرک بندر امام خمینی (ره) بر فعال شدن مکانیزم اعلام هشدار فاسد شدن کالاها در بنادر و گمرک تاکید کرد و گفت: هر جایی دولت یک محموله دارد که ممکن است منقضی یا فاسد شود، باید مکانیسم هشداری وجود داشته باشد که پیش از فاسد شدن هشدار دهد که برای مثال فلان کالا در فلان انبار ممکن است یک یا دو ماه دیگر فاسد شود.

وی گفت: بالاترین مقام دستگاه درمورد اینکه چه بخشی از کالاهای موجود در معرض آلودگی و فساد است مسئول است.