بانک تجارت تا پایان خردادماه سال جاری با پرداخت 15هزار و 324 فقره تسهیلات ازدواج و 12هزار و 87 فقره تسهیلات فرزندآوری از جوانان ایرانی حمایت کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت ، بنا بر آخرین آمار، در بازه زمانی خردادماه، بانک تجارت، تعداد 9 هزار و 384 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

این بانک همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از فرزندآوری، در بازه زمانی مذکور 6هزار و 891 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است.

بر این اساس بانک تجارت از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه مجموعا 15هزار و 324 فقره تسهیلات ازدواج و 12هزار و 87 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است.