تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

به گزارش مرور نیوز، تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

 

شاخص قیمت

در تیر ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۹۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است.

 

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣, ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

 

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.

 

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٧, ٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١, ٠ واحد درصد کاهش یافته است.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور

نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١٤٠٢، برابر ۴۷.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٧.١ درصد برای دهک‌های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.