رئیس سازمان ملی استاندارد ایران دستور ترخیص یک‌هزار و ۱۳۳ خودروی وارداتی در این گمرک را صادر کرد.

به گزارش مرور نیوز ، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور سرزده در گمرک غرب تهران، دستور ترخیص یک‌هزار و ۱۳۳ خودروی وارداتی در این گمرک را صادر کرد.

این خودرو‌ها که بیش از ۱۰ روز از اظهار آن گذشته به‌علت عدم تطابق تولید در پارکینگ گمرک دپو شده بود که با دستور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و اخذ تعهد قانونی واردکننده برابر اظهاریه انطباق ترخیص شدند.

اسلام‌پناه در روند این بازدید سرزده تأکید کرد: خودرو‌هایی که تأیید نوع و تطابق تولید داشته باشند، در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از اظهار ترخیص می‌شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه مجوز واردات به واردکننده داده شده است، افزود: خودرو‌ها پس از ورود و اظهار ترخیص و انتظار قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد بازار و شبکه توزیع می‌شوند.

او ادامه داد : خودرو‌های وارداتی باید قابلیت پاس کردن استاندارد‌های قانونی ابلاغی و مدنظر را داشته باشند.

اگر واردکنندگان از مبدأ تأییدیه و تعهد اصالت همراه با تأیید نوع خودرو را داشته باشند با اخذ تعهد قانونی واردکننده و یا روش‌های جایگزین از جمله برای خودرو‌های برند ترخیص انجام می‌شود.

اسلام‌پناه اضافه کرد: عدم ترخیص خودرو فقط مربوط به نظامات استاندارد و گمرک نیست و بعضاً سایر عوامل نیز تعلل می‌کنند.