معاون رفاه وزیر کار گفت: شاید تا انتهای ماه مرداد افزایش کالابرگ به دو دهک بعدی جامعه برسد.

به گزارش مرور نیوز ، علیرضا عسگریان معاون رفاه و خدمات اجتماعی وزارت کار رفاه و خدمات اجتماعی درباره  نحوه دریافت سبد کالا  از حساب یارانه گفت: ۱۱ قلم کالا را به عنوان کالا‌های اساسی تعریف کرده ایم که تمام پروتئین مورد نیاز مردم را تامین کند. در حال حاضر قیمت پایه ۱۱ قلم کالا مشخص شده ۵۹۰ هزار تومان  است، ولی وقتی که مردم بخواهند بخرند به دلیل افزایش قیمت‌ها این سبد ۸۲۰ هزار تومان برای مردم تمام می‌شود. 

وی افزود: تاکنون ۹۳ هزار مغازه به این سامانه متصل شدند و فکر می‌کنیم در آینده نزدیک ۱۰۰ هزار مغازه به این سامانه متصل شوند. 

عسگریان گفت: مردم برای اینکه بدانند در چه مغازه‌هایی می‌تواند از کالا برگ الکترونیکی استفاده کنند باید اپلیکیشن نصب کنند.

عسگریان ادامه داد: بودجه اجرای این طرح تامین شده است. اگر دو دهک دیگر را تحت پوشش ببریم حدودا ۵۰ درصد مردم جامعه شامل این طرح می‌شوند.

عسگریان افزود: حساب یارانه مردم را شارژ کردیم و اگر از آن استفاده کنند اضافه حساب آن‌ها شارژ می‌شود و مبنای قیمت این بسته قیمت‌های ۱۴۰۱ است. مردم ما به التفاوت بسته را می‌پردازند یعنی در حال حاضر مردم ۸۲۳ هزار تومان خرید می‌کنند و حدود ۶۰۰ هزار تومان آن را مردم از یارانه خود پرداخت می‌کنند، یعنی مردم ۲۲۳ هزار تومان کمتر پرداخت می‌کنند و این مبلغ توسط دولت پرداخت می‌شود. 

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و خدمات اجتماعی گفت: قیمت ۱۱ قلم کالا در این بسته ثابت است. علاوه بر این ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر شارژ می‌شود و اگر از اعتبار خود استفاده کند این رقم به حساب آن‌ها واریز می‌شود. 

وی با بیان اینکه قیمت واقعی نان ۱۶ برابر بیشتر از قیمتی که به فروش می‌رسد گفت: شاید تا انتهای ماه افزایش کالابرگ به دو دهک بعدی جامعه برسد. این پول برای مردم است و اگر استفاده نشود در خزانه باقی می‌ماند.