معاون حمل ونقل گفت: امسال زائران در ایام اربعین از از دو مرز باشماق و تمرچین باتوجه به خنک بودن دمای هوا تردد کنند.

به گزارش مرور نیوز، معاون حمل ونقل گفت: امسال زائران در ایام اربعین از از دو مرز باشماق و تمرچین باتوجه به خنک بودن دمای هوا تردد کنند.

شهریار افندی زاده گفت: با توجه به آغاز عملیات اجرایی اربعین و  به دلیل حجم زیاد تقاضای زائران و محدودیت‌های حمل‌ونقل همگانی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیستم حمل‌ونقل با چالش مواجه خواهد شد؛ بنابراین  در این بازه زمانی توصیه می شود زائران برای تسهیل در تردد از ناوگان و خودروهای شخصی خود استفاده کنند.

به گفته معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی،  یکی از راهکار‌ها برای مدیریت تقاضای سفر، استفاده از استراتژی هم‌پیمایی برای زائران است. با استفاده از این استراتژی، زائران در شهر‌های با مبدا یکسان در کشور می‌توانند با هم و با یک وسیله‌نقلیه شخصی سفر کنند. به عبارت دیگر با به‌کارگیری هم‌پیمایی می‌توان ضریب سرنشین وسایل نقلیه شخصی را افزایش داد که در نهایت باعث کاهش ازدحام و تراکم ترافیکی شده و مدیریت تقاضای سفر را ممکن می‌کند.

او می گوید: بر اساس آمار سال گذشته، ضریب سرنشین وسایل‌نقلیه شخصی در حدود ۲ نفر بوده که با استفاده از استراتژی هم‌پیمایی می‌توان تا ۴ نفر افزایش داد که در نهایت در صورت عدم افزایش تقاضا، تعداد وسایل‌نقلیه شخصی به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

افندی زاده توضیح داد: با توجه به افزایش دمای هوا در ایام اربعین برای تسهیل و رفاه بیشتر زائران توصیه می کنیم که از مرزهای تمرچین و باشماق زائران استفاده کنند چراکه با توجه به خنک بودن این مرزها و تسهیل در تردد زائران حتما برنامه ریزی برای عبور از این دو مرز انجام شود.