خدمات الکترونیک بانک تجارت در بامداد جمعه بیست‌وهفتم مردادماه از ساعت 01:30 الی 04:30 با اختلال موقت احتمالی همراه خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت ، خدمات الکترونیک این بانک در بامداد جمعه بیست‌وهفتم مردادماه از ساعت 01:30 تا 04:30 به‌دلیل انجام عملیات ارتقاء سامانه‌ها با اختلال موقت همراه خواهد شد.

مدیریت روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت ضمن پوزش به‌ واسطه این اختلال، از سعه صدر مشتریان، قدردانی می‌کند.