بانک تجارت مطابق بخشنامه بانک مرکزی شرایط مورد نیاز برای فروش ارز به زائرین اربعین حسینی را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت ، جزئیات نحوه فروش ارز اربعین حسینی در شعب منتخب بانک تجارت به شرح زیر است:

5ر