تاکنون 729 هزار و 702 واحد مسکونی گران‌قیمت (لوکس) شناسایی شده و اطلاعات این واحدهای مسکونی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس ارسال شده است.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس فهرست مالکیت‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون 729 هزار و 702 واحد مسکونی گران‌قیمت (لوکس) شناسایی شده و اطلاعات این واحدهای مسکونی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس ارسال شده است.

بر اساس قانون بودجه سال 1402 دولت موظف است بر واحدهای مسکونی و خانه‌های لوکس که ارزش آنها از 20 میلیارد تومان بیشتر باشد، مالیات بگیرد.

=بر اساس این اطلاعات استان تهران با 257 هزار و 704 واحد مسکونی لوکس در صدر فهرست استان‌ها با بیشترین واحد مسکونی گران‌قیمت شناسایی شده قرار دارد. پس از تهران استان‌های فارس، اصفهان و مازندران به ترتیب با 108 هزار و 983 واحد مسکونی، 78 هزار و 488 واحد مسکونی و 48 هزار و 651 واحد مسکونی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کمترین واحد مسکونی لوکس شناسایی‌شده نیز مربوط به استان لرستان با 911 ملک گران قیمت است.

 

*درآمد مالیات خانه‌های لوکس صرف ساماندهی بازار مسکن شود

در این راستا فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار فارس گفت: مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، یک مالیات بازتنظیمی است و درآمد کسب‌ شده از این مالیات صرف ساماندهی بازار مسکن می‌شود.

به گزارش فارس، طرح مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاها با آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شد و اشخاص مالک املاک گران‌قیمت باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.