رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی با اشاره به هدف این سازمان برای تکریم مودیان مالیاتی و رسیدن به عدالت مالیاتی گفته است: «الوعده وفا، مالیات ۵۰ درصد از مشاغل صفر شد.»

به گزارش مرور نیوز، سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی با اشاره به هدف این سازمان برای تکریم مودیان مالیاتی و رسیدن به عدالت مالیاتی گفته است: «الوعده وفا، مالیات ۵۰ درصد از مشاغل صفر شد.»


همانطور که در خرداد ماه وعده داده بودیم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های متسقیم حدود ۴ میلیون نفر از اصناف و مشاغل با عدد صفر قطعی و نهایی شد.


وی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ نظام مالیاتی در راستای تکریم بیش از پیش مودیان و اعتماد به خوداظهاری آنان و در سایه مالیات ستانی عادلانه رقم خورده است، اظهار داشت: وصول درآمد‌های مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی صورت می‌گیرد.


بر این اساس رشد درآمد‌های مالیاتی در سال‌های اخیر بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.


گفتنی است پیش از این در اواخر خرداد ماه سال جاری سیدهادی سبحانیان با اشاره به آمار‌های مالیات‌های مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد: مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م بر اساس داده‌های متقنِ عملکرد اقتصادی افراد محاسبه شده است.


وی در این باره اظهار کرده بود: با همین اطلاعات، مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل صفر و مالیات حدود ۹۰ درصد مشمولان هم کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای یک‌سال تعیین شده است.