معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورتی که مردم برای پرداخت الکترونیکی عوارض همکاری کنند، اخذ عوارض در تمامی آزادراه‌های کشور الکترونیکی خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در خصوص آخرین وضعیت الکترونیکی شدن عوارضی آزاد راه های کشور گفت:

۴۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام داریم. اگر در عوارض آزادراهی، مردم در پرداخت الکترونیکی همراهی کنند، همه سازنده های آزادراه تمایل دارند الکترونیکی بگیرند، اما مشکل این است که برخی مردم پرداخت نمی‌کنند.

او گفت: در ۴سال گذشته هیچ یک از شرکت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ساخت آزاد راه پای کار نیامده اند چرا که بازگشت سرمایه ای برای آنها ندارد.

 

تنها ۱۷ درصد از عوارض آزاد راه تهران _ شمال الکترونیکی دریافت شد

وی افزود: عوارض آزادراهی در مسیر تهران-شمال ابتدا الکترونیکی بود، اما فقط ۱۷ درصد مردم عوارض الکترونیکی را پرداخت کردند، هزینه نگهداری مسیر هم از این طریق تامین نشد.

خادمی بیان کرد: بنابراین با همکاری مردم همه آزادراه‌ها الکترونیکی می‌شود. قطعا بدترین کار غیرواقعی نگه‌داشتن عوارض آزادراه ها است چون جاده ترمیم نمی‌شود و به خودرو مردم آسیب وارد می‌شود. برنامه ما الکترونیکی کردن عوارضی ۱۰۰ درصد آزادراه‌ها است.

خادمی بیان کرد: برای کل پروژه‌های زیرساختی تاکنون سازمان برنامه ۳۰ درصد نقدی داده است که ۶۴۰۰ میلیارد تومان است، ضمن آنکه تخصیص دیگری در راه است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اضافه کرد: در راه‌آهن اردبیل به عنوان سخت‌ترین پروژه ریلی کشور از نظر کوهستانی،  از ۱۷۵ کیلومتر، ۴۸ کیلومتر ریل‌گذاری شده و تونل‌های مسیر باز شده است، ضمن آنکه پروژه با نرخ‌های امروز ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

او گفت:  ۲۹ کیلومتر از جاده هراز برای چهارخطه شدن باقی‌مانده است.