رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: بخش کشاورزی سالانه به ۴.۵ تا ۵ میلیون تن کود نیاز دارد.

به گزارش مرور نیوز، هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با اشاره به نقش تغذیه گیاهی در پایدارسازی تولید و امنیت غذایی کشور گفت: بخش عمده‌ای از افزایش تولید در بخش کشاورزی از تغذیه مناسب نشأت می‌گیرد و رکن مهم تغذیه گیاهی استفاده از کود مناسب است.

وی افزود: نظام کود در کشور سه مؤلفه اساسی شامل، برآورد کود، تأمین کود و ثبت کنترل کیفی و مصرف نهاده‌های کودی دارد. هر ساله مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور نسبت به برآورد میزان کود مورد نیاز خاک‌های مناطق مختلف اقدام و نتیجه را به معاونت‌های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند. این برآورد نشان می‌دهد کشور هر ساله به ۴.۵ تا ۵ میلیون تن کود شیمیایی نیازمند است که از این میزان بیشترین نیاز به کودهای نیتروژنه با ۳ میلیون تن و انواع کود فسفر با ۱.۵ میلیون تن بوده و در نهایت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کود پتاسیم نیاز است.

اسدی رحمانی تاکید کرد: در سال‌های اخیر حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن کود در کشور توزیع می‌شود که این کمبود موجب اثر مستقیم بر تولید در بخش کشاورزی است و هر جا کود به میزان مناسب و طبق فرمول و برنامه مناسب استفاده شده است، افزایش تولید را در برداشته است.

وی مؤلفه دوم نظام کودی کشور را مؤلفه تأمین اعلام کرد و گفت: شرکت خدمات حمایتی بیش از ۸۰ درصد از کود کشور را تأمین می‌کند که در این بخش به دلیل مشکلات اقتصادی چالش‌های بسیاری داریم.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در پایان با اشاره به مؤلفه ثبت کنترل کیفی و مصرف نهاده‌های کودی گفت: درست است که میزان کود در اختیار کمتر از میزان لازم است ولی شیوه درست مصرف کردن آن بسیار مهم است.