محرابیان گفت: این امکان وجود دارد تا هم مردم افغانستان بیشتر بهره‌مند شوند و هم مردم ایران حقابه قانونی و طبیعی خود را دریافت کنند. این به معنای یک برد و یک موفقیت و خوشحالی برای هر دو ملت خواهد بود.

به گزارش مرور نیوز، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در دیدار «ملا برادر»، معاون رئیس‌الوزرای افغانستان ، گفت: در سفری که به افغانستان داشتیم، جلسه بسیار خوبی در محل اقامت شما برگزار و موجب امیدواری زیادی شد. رهبری شما هم تاکید داشت که موضوع آب باید با تفاهم حل شود. شما در آن جلسه گفتید ما اجازه نمی‌دهیم یک قطره آب به سمت «گودزره» برود.

محرابیان، اظهار کرد: همان موقع که تأکید داشتید آب به سمت گودزره نمی‌رود، ما بررسی فنی زیادی داشتیم که نشان می‌داد در طول این دو سال حدود ۲ میلیارد مترمکعب آب در منطقه ضایع شده است. این ۲ میلیارد مترمکعب می‌توانست مردم ولایت «زرنج» و منطقه سیستان و بلوچستان ما را تا ۲ سال به‌طور کامل آب شرب و هم برای معیشت تأمین کند. انتظار می‌رود طبق معاهده حقابه ایران از هیرمند در سال جاری رهاسازی شود.

محرابیان، افزود: این امکان وجود دارد تا هم مردم افغانستان بیشتر بهره‌مند شوند و هم مردم ایران حقابه قانونی و طبیعی خود را دریافت کنند. این به معنای یک برد و یک موفقیت و خوشحالی برای هر دو ملت خواهد بود.

در این نشست ملابرادر با اذعان به اینکه آب نباید به سمت گودزره برود، گفت: رهبری ما از اینکه آب ضایع شده متأسف شده و گفت که آب باید به سمت ایران برود.