معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: تکلیف برنامه هفتم توسعه این است که تمام محصولات کشاورزی در طول اجرای این برنامه شناسنامه‌دار شوند.

به گزارش مرور نیوز، محمد برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد سیمای جمهوری اسلامی ایران از آغاز اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت:‌با اجرای این طرح مصرف‌کنندگان می‌توانند از محل تولید و فرآیند تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده مطلع شوند.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: تکلیف برنامه هفتم توسعه این است که تمام محصولات کشاورزی در طول اجرای این برنامه شناسنامه‌دار شوند.

وی تأکید کرد: این طرح در قالب ثبت محصولات کشاورزی در سامانه آغاز شده است و تولیدکنندگان می‌توانند تمام اطلاعات مربوطه را در سایتی که به این منظور طراحی شده وارد کنند.

برومندی گفت:‌ تولیدکنندگان در سامانه پنجره ملی خدمات هوشمند دسترسی به تمام خدماتی که وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد را دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کاربران می‌توانند با ورود به پنجره ملی خدمات هوشمند و در بخش پنجره ورود به سامانه ملی استان‌ها به بخش وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده و خدماتی که این وزارتخانه ارائه می‌دهد و از جمله ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را انجام دهند.

وی توضیح داد:‌ با اجرای طرح شناسنامه‌ کردن محصولات کشاورزی محل کشت محصول، قلمی که کشت شده است و اینکه محصول چند ساله است،‌منبع آبی که از آن تغذیه کرد و تمام عملیات کشاورزی مربوط به دفع بیماری است آنجا قابل مشاهده خواهد بود.

* سالانه 8 میلیون تن محصول کشاورزی سالم صادر می‌شود

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: سالانه 8 میلیون تن محصول کشاورزی سالم به  200 نقطه دنیا صادر می‌شود.

وی در بیان بالا بودن میزان سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی  کشور گفت: میانگین مصرف سم در دنیا 1700گرم در هکتار است در حالی که در کشور ما 400 گرم در هکتار می‌باشد.

وی ادامه داد: در برخی کشورها مانند چین و ژاپن تا 12 کیلوگرم در هکتار و در آمریکا 11 کیلوگرم در هکتار سم تولید می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مصرف پایین کود کشاورزی در ایران گفت:‌ایران پس از سویه و مراکش سومین کشور کم مصرف کود کشاورزی در دنیا است و به همین دلیل محصولات کشاورزی سالم دارد.