برخی از یارانه بگیران در پرداخت یارانه‌های آبان ماه با تاخیر مواجه شدند، به‌طوری‌که بانک‌ها وجوه را حوالی ساعت ۹ صبح روز یکشنبه به جای ساعت ۱۲ صبح روز بیست و یکم به حساب‌ها منتقل کردند.​

به گزارش مرور نیوز، پرداخت یارانه خانوار ایرانی که معمولاً بیستم هر ماه برای برداشت مردم از ساعت ۱۲ صبح روز ۲۱ همان ماه واریز می شود، از سوی برخی بانک ها با تاخیر مواجه شد. یارانه آبان طبق پیامک ارسالی فقط حوالی ساعت ۹ یکشنبه به حساب مردم واریز شد. این تاخیر در پرداخت این سوال را ایجاد کرده است که چرا به تعویق افتاده است.