مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: مصرف سی‌ان‌جی در کشور ۸ درصد کاهش یافته است و موضوع اضافه شدن گاز مایع به سبد سوختی نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

به گزارش مرور نیوز، عامری مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به تکلیف برنامه هفتم به وزارت نفت، باید تا سه سال نخست برنامه، زیرساخت یک میلیون و ۵۰۰ لیتر به عبارتی روزانه چهار میلیون و  ۵۰۰ لیتر گاز مایع را در سبد حمل‌ونقلی کشور ایجاد کنیم.

او با بیان اینکه هم‌اکنون در سبد سوخت کشور بنزین و سی‌ان‌جی وجود دارد، افزود: حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون مترمکعب گاز سی ان جی، مصرف سبد سوخت خودروی کشور است.

مدیر بازرگانی شرکت پخش و پالایش‌های نفتی گفت: مصرف سی‌ان‌جی در کشور ۸ درصد کاهش یافته و در استان‌هایی که مشمول طرح زیر ۱۰۰ کیلومتر هستند بیش از ۱۵ درصد کاهش استفاده از سی‌ان‌جی را داریم.

عرب عاملی مدیر بازرگانی پخش و پالایش در ادامه گفت: در صورت اعمال سیاست‌هایی در خصوص افزایش مصرف CNG با توجه به ظرفیت خالی بیش از ‌۴٠ درصد در عرضه CNG بدون انجام هزینه مازاد امکان جبران گاز مایع توسط CNG مقدور است.

او گفت: همچنین در صورت اضافه شدن گاز مایع به سبد سوختی صرف استفاده استان‌های همجوار پالایشگاه‌ها، مغایر با عدالت اجتماعی بوده و جهت رفع این مغایرت میبایست موضوع از طریق کاهش سهمیه نرخ اول بنزین استان‌های همجوار پالایشگاه و یا افزایش سهمیه سایر استان ها اقدام نمود.

او گفت: به نظر می‌رسد موضوع اضافه شدن گاز مایع به سبد سوختی نیاز به کارشناسی بیشتری توسط متخصصین امر داشته باشد.