قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه چهار خودروی مونتاژی اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس اعلام شورای رقابت قیمت ۴ خودروی مونتاژی با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان خودروی جدید در جلسه ۶۱۹ شورای رقابت به رأی گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه چهار خودروی مونتاژی به شرح ذیل است:

قیمت خودرو