رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت:یکی از دلایلی که سن بازنشستگی در کشور افزایش پیدا کرد، ناترازی در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی بود.

به گزارش مرور نیوز، علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره چرایی افزایش سن بازنشستگی در کشور،اظهار کرد: یکی از دلایلی که سن بازنشستگی در کشور افزایش پیدا کرد، ناترازی در صندوق‌های بیمه ای و بازنشستگی بود، به طور کلی ۲۶ قانون از سوی نمایندگان مجلس مصوب شده و صندوق‌ها را مجاب کرده تا از برخی گروه‌ها حمایت کنند و دولت سهم بیمه آنها را پرداخت کند.

وی افزود: مجموع دولت ها به خاطر همین ۲۶ قانون، حدود ۳میلیون میهمان را به سفره سازمان تأمین اجتماعی دعوت کرده اند که ماهانه حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی خدمت می‌گیرند و هیچ هزینه ای هم پرداخت نمی کنند و دولت به همین خاطر بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. این موجب می شود تا به سرانه درمان در این سازمان بی توجهی شود.

دهقان کیا به هزینه های ماهانه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در تأمین اجتماعی باید ماهانه حدود ۴۲ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان پول نقد داشته باشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.