مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده که رکوردی جدید محسوب می‌شود.

به گزارش مرو نیوز، سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور، گفت: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده روز یکشنبه (هشتم بهمن‌) برای نخستین‌بار از ابتدای امسال به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز، یعنی معادل ۷۰ درصد کل گاز تولیدی کشور رسید که نشان از روند افزایشی مصرف گاز در بخش خانگی به‌دلیل افزایش سرما در بیشتر استان‌های کشور دارد.

وی شرط عبوری آرام از زمستان پیش‌رو را مدیریت مصرف گاز در همه بخش‌ها دانست و افزود: از آن‌جا که مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده بیش از ۷۰ درصد از گاز تحویلی به شبکه انتقال کشور را به خود اختصاص‌داده، از همه هم‌وطنان می‌خواهیم تا با مدیریت مصرف انرژی، از طریق استفاده از تجهیزات گرمایشی با بازده بالا، رعایت دمای مناسب محیط و جلوگیری از هدررفتن انرژی به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری، به حفظ جریان پایدار گاز در همه بخش‌ها در اقصی نقاط کشور کمک کنند.