مدیرعامل بانک مسکن از امضای قرارداد تسهیلات خودمالکی ۱۰۰ هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، عباس حسینی اظهار کرد:‌بر اساس آمارهای جمع آوری شده تاکنون قرارداد خودمالکی 100 هزار و 965 واحد در بانک مسکن به امضا رسید.

وی افزود: مبلغ قرارداد امضا شده 33 هزار و 397 میلیارد تومان است که بانک مسکن از محل تسهیلات خودمالکی تاکنون 27 هزار و 82 میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز کرده است.