بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از این پس یارانه نقدی و معیشتی دهک‌های یک تا سه بیست و پنجم هر ماه و یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول سی ام هر ماه واریز خواهد شد. پیش از این یارانه نقدی بیستم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد.

به گزارش مرور نیوز، سازمان هدفمندسازی یارانه ها طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور نظم بخشی واریز یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از این ماه پرداخت‌های این سازمان بر اساس زمان‌بندی واریز می‌شود.

جدول زمان‌بندی پرداخت یارانه و مستمری‌ها

 
یارانه