وزیر اقتصاد گفت: با دستور رئیس‌جمهور از بهمن‌ماه نظام پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت را انجام خواهیم داد.

به گزارش مرور نیوز، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: تامین مالی طلب‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی با سختی صورت می‌گرفت و رسوب پول در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌داد و تولیدکنندگان و پیمانکاران طرح‌های عمرانی نمی‌توانستند مطالبات خود را وصول کنند.

وی افزود: برای صفر شدن این رسوب پول برای اولین‌بار، با دستور رئیس‌جمهور از بهمن‌ماه نظام پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت را انجام خواهیم داد.


خاندوزی خاطرنشان کرد: به محض نهایی شدن صورت وضعیت و دستور تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه، همان روز مطالبات پیمانکاران به حساب آنان خواهد رفت و این خبر خوبی برای پیمانکاران خواهد بود.