مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، مدیر نظارت بر بورس ‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی خبر داد.قادر معصومی خانقاه، مدیر جدید نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لغو عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه گفت: این تصمیم در راستای حمایت از بازار سرمایه با توجه به شرایط کنونی گرفته شده است.

لغو الزام ارسال سفارش فروش توسط بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی

همچنین، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو ارسال سفارش فروش توسط بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی خبر داد.قادر معصومی خانقاه، گفت: ارسال سفارش فروش توسط بازارگردان‌ها که تا پیش از این الزامی بود، با توجه به شرایط بازار سرمایه تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

بنابراین گزارش،‌ قادر معصومی خانقاه، روز گذشته شب 28 بهمن‌ با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر نظارت بر بورس های این سازمان منصوب شد.قادری خانقاه پیش‌تر مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه را عهده دار بوده و جایگزین امیرمهدی صبائی در مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس شده است.معصومی هفته پیش با ریزش های بورس گفته بود: ‌اهالی بازار سرمایه اجنبی نیستند، چرا اینگونه باید تنبیه شوند.