وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش های توافقی است و از همه ابزارها باید در این ارتباط استفاده شود.

به گزارش مرور نیوز،  سیداحسان خاندوزی در جمع مدیران اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی استان یزد در محل استانداری افزود: موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت باید در اولویت استان‌ها قرار گیرد که انجام آن به نفع مردم، کشور، تولید و اشتعال است.

وی گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی  است و از همه ابزارها باید در این ارتباط استفاده شود.

وی اظهار داشت: شاه بیت در حوزه اقتصادی موضوع پایان دادن به رکورد تورمی سنوات گذشته است و تا رسیدن به اهداف بلند مدت در این مسئله اقدام لازم با همکاری بخش‌های مختلف در کشور صورت خواهد گرفت.

خاندوزی گفت: به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دشمنان علیه  نظام و جمهوری اسلامی، ما با همکاری کشورهای همسایه و سایر کشورها همه تلاش ما برون رفت از تورم سال 90 است و دولت در دو سال اخیر با همکاری بخش خصوصی اقدامات خوبی انجام داده است.

خاندوزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی به رغم تحریم ها در پایان امسال به 10 میلیارد دلار می‌رسد ولی با این وجود برای سال آینده برای کنترل تورم اقدامات لازم و مناسب با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: روحیه جمعی و همکاری بخش خصوصی با دولت، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دولت در کمک به حل مشکلات کشور و مردم دارد و برای انجام آن تلاش و پیگیری و تاکنون  اقدامات خوبی انجام شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: برای غلبه بر مشکلات و تحقق اهداف اقتصادی دولت باید از اقتصاد تمرکزگرای گذشته خارج شویم و خوشبختانه در یزد و برخی استان این مشکل وجود ندارد.

خاندوزی تصریح کرد: دولت به موضوع مشوق های سرمایه گذاری معتقد و پایبند است و باید بیش از گذشته در سایه ارتقای بخش خصوصی و دولتی در کشور به این بخش توجه کند.