مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن با اشاره به امضای قرارداد وام ودیعه مسکن با ۳۹۲ هزار متقاضی، گفت: بانکها به یک سوم تعهدات خود عمل کرده‌اند.

به گزارش مرور نیوز، دوشنبه هفته گذشته دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن  وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: یک میلیون و 462 هزار و 160 متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

از این تعداد یک میلیون و 296 هزار و 915 متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شد‌ه‌اند. از این تعداد نیز 895 هزار و 668 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که بانک‌های عامل با 381 هزار و 763 متقاضی (29.4 درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

این در حالی است که مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به 392 هزار متقاضی توسط بانک‌ها خبر داد.

احمد خادمیان گفته است:‌ تاکنون یک میلیون و 482 هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و 315 هزار متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند.

وی ادامه داد: از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده تاکنون 913 هزار و 364 متقاضی حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌های معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با 392 هزار و 303 متقاضی انعقاد قرارداد کرده‌اند.

وی یادآور شد: بانک‌ها به یک سوم تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن عمل کرده‌اند که انتظار می‌رود تا در ماه‌های پیش رو این همکاری تقویت شود.