مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران از پیشرفت ۷۲ درصد طرح فاضلاب تهران خبرداد.

به گزارش مرور نیوز، عباسعلی مصرزاده با بیان اینکه پیشرفت طرح فاضلاب تهران در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است، گفت: با ورود تصفیه خانه غرب تهران به عنوان دومین تصفیه خانه بزرگ شهر تهران باعث شد درصد برخورداری جمعیت شهر تهران از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب شهر تهران رشد قابل توجهی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه اکنون ۷۲ درصد طرح فاضلاب تهران پیشرفت داشته است، افزود: با اقدامات انجام شده در شبکه جمع‌آوری فاضلاب در تصفیه خانه و نصب انشعابات، بیش از ۹۰ درصد در اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب پیشرفت داشته‌ایم و تصفیه خانه‌ها قدری عقب تر و تا کنون ۶۰ درصد تحت پوشش هستند.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به عنوان بزرگترین تصفیه خانه ایران و یکی از بزرگترین تصفیه خانه‌های فاضلاب دنیا محسوب می‌شود، تصریح کرد: قرار است در ۸ فاز، جمعیت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شهر تهران را تحت پوشش خود قرار دهد که اکنون ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر تحت پوشش این تصفیه خانه هستند.

مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه ۷۲ درصد از جمعیت شهر تهران تحت پوشش فاضلاب هستند، یادآور شد: زمانی که تصفیه خانه آماده بهره برداری و شبکه جمع‌آوری اجرا و نصب انشعاب هم انجام شده باشد، در این شرایط جمعیت از این خدمات برخوردار خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه ساخت تصفیه خانه‌ها در شهر تهران به لحاظ پیدا کردن و گرفتن زمین با این ابعاد کار سختی است، اظهار کرد: در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مدیریت یکپارچه و مدیریت واحد شهری نداریم. این در حالیست که قرار بود بخشی از این تصفیه خانه‌ها داخل شهر تهران احداث شود که در بحث تملک زمین با چالش مواجه شدیم که بخش قابل توجهی از آن رفع شده است.

مصرزاده در ارتباط با آخرین وضعیت احداث تصفیه خانه در منطقه ۲۲ تهران، خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین توافقاتی که با شهرداری تهران داشتیم، احداث ۴ تصفیه خانه برای منطقه ۲۲ تهران در دستور کار قرار گرفته بود با این هدف که فاضلاب ساکنان آن منطقه در همان محل تصفیه و پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز همان منطقه استفاده شود تا این بازچرخانی در همان محدوده مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر شرکت فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه امسال یکی از زمین‌های محل احداث ۴ تصفیه خانه را از شهرداری تحویل گرفتیم، به آغاز فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اشاره کرد و افزود: براین اساس امیدواریم تا سال ۱۴۰۳ بتوانیم شاهد ساخت این تصفیه خانه باشیم و این در حالیست که برای ۳ تصفیه خانه دیگر، شهرداری موفق به تحویل دادن زمین نشده است.