مدیرعامل راه آهن گفت: تعداد مسافران راه آهن در نوروز۱۴۰۳ به بیش از یک میلیون نفر رسید.

به گزارش مرور نیوز، سید میعاد صالحی افزود: در طرح نوروزی ۱۴۰۳ راهآهن جمهوری اسلامی ایران تا روز هشتم فروردین بیش از یک میلیون مسافر توسط قطار جابه‌جا شده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تمهیدات فراهم شده، در طرح نوروزی ۱۴۰۳ راه آهن که تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت، در مجموع یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر خواهند توانست از طریق شبکه ریلی به مقاصد خود سفر کنند.