هیأت وزیران در مصوبه‌ای، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و بازنشستگان را مشخص کرد.

به گزارش مرور نیوز، با تصویب افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیأت وزیران، حداقل و حداکثر حقوق آن‌ها مشخص شد.