معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیش از ۳۰ کشور آفریقایی از اتحادیه آفریقا در اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا حضور می یابند.

به گزارش مرور نیوز، محمد صادق قنادزاده معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا اظهارداشت: ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت  یکدیگر برای همکاری‌های اقتصادی مطلع نیستند بنابراین برگزاری این اجلاس همزمان با نمایشگاه توانمندی های صادراتی در برای شناخت زمینه های تجاری طرفین است.

وی افزود: باکشور های آفریقایی  میتوان در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی ، کشت فراسرزمینی، واردات مواد اولیه تولید و غیره می توان همکاری مختلفی داشت.


معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: با توجه به تخصص ایران در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی چند گروه از قاره آفریقا  برای مذاکرات تخصصی در این حوزه هابه ایران می آیند.

وی تصریح کرد:  در مساله زیر ساخت های بانکی با آفریقا هم یک کارگروه تخصصی تشکیل شده است برای حوزه خدمات مالی و بانکی طراحی شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیش از 30 کشور آفریقایی از اتحادیه آفریقا در اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا حضور می یابند.