فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس برای عملی کردن مصوبه مجلس مبنی بر اینکه باید همه مأموران در هنگام مأموریت و خودروهایی که جابجایی متهم را بر عهده دارند به دوربین تجهیز شوند، حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه دوربین نیاز دارد که منتظر تامین بودجه آن هستیم.

به گزارش مرور نیوز،  سردار رادان ، فرمانده فراجا درباره مصوبه مجلس در مورد دوربین البسه اعلام کرد: مصوبه مربوطه خیلی خوب است و نوعی کمک به پلیس و مردم و دستگاه نظارتی محسوب می‌شود. ولی متمم این ماده باید بودجه آن هم دیده شود در صورتی می‌توان این اقدام را انجام داد که بودجه باشد ما آمادگی زیرساختی داریم و شناسایی فنی هم صورت گرفته ولی اعتبار باید اختصاص یابد.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دوربین البسه در اختیار است که ۸ هزار مورد آن دوربین آنلاین و ۱۲ هزار مورد آفلاین است.

فرمانده فراجا ادامه داد: برای تحقق مصوبه مجلس که همه مأموران در مأموریت و خودروهایی که متهمان را جابه‌جا می‌کنند، حداقل ۱۵۰ هزار دوربین البسه نیاز است.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس دیروز نیروی انتظامی را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن کردند.