حزب‌الله لبنان موافقت خود را با مشارکت در گفت‌وگوی ملی اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور در کاخ بعبدا خواستار آن شده بود.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان پس از دیدار با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور در کاخ بعبدا، خاطرنشان کرد: ما از فراخوان برای گفت‌وگو حمایت کرده و در این گفت‌وگوی ملی پیشنهادی مشارکت می‌کنیم.

محمد رعد در ادامه تاکید کرد: لبنان در زمان مضیقه و پریشانی، نیاز مبرمی به قطع نکردن این گفت‌وگو دارد.

وی همچنین تصریح کرد: ما حاکمان این کشور هستیم و به عنوان شهروند لبنانی این کشور را خواهیم ساخت.