برخی منابع عالی رتبه عراقی از میانجی‌گری عراق میان مصر و ایران پرده برداشتند.

به گزارش مررو نیوز، منابع بلندپایه ای در عراق به العربی الجدید، از دیدار نمایندگان مصر و ایران در بغداد در ماه گذشته خبر دادند و اعلام کردند: این دیدار با میانجیگری عراق با هدف تکرار میانجی‌گری این کشور بین عربستان و ایران که ۶ دور از مذاکرات اولیه بین دو طرف را میزبان بود، انجام شد.

دو مسئول عراقی یکی در وزارت خارجه و دیگری در مشاوره امنیت ملی عراق، اطلاعات یکسانی درباره دیدار نمایندگان مصر و ایران در بغداد با میانجیگری عراق ارائه کردند.

این دو مسئول عراقی توضیح دادند که مصر و ایران اصرار داشتند که این دیدار به صورت رسمی اعلام نشود؛ این در حالیست که منابع دیپلماتیک مصری با العربی الجدید گفته بودند که طی هفته آخر مارس، مذاکراتی بین مقامات امنیتی مصر و ایران برگزار شد و دو طرف امکان توسعه تدریجی روابط دوجانبه طی مرحله آتی را بررسی کردند.

براساس اطلاعاتی که این دو مسئول عراقی در اختیار العربی الجدید گذاشتند، این دیدار در سطح پایینی از دو طرف در ماه گذشته برگزار شد.

دیپلمات عراقی به العربی الجدید از پاسخ مثبت ایران و مصر به میانجیگری عراق با هدف خارج کردن روابط بین دو کشور از بن بست خبر داد اما گفت که سخن از پیشرفت در میانجیگری بین دو کشور هنوز زود است.

وی گفت که عراق در حال ترتیب دادن دیداری دیگر بین نمایندگان دو کشور طی مرحله آتی است.

مسئول امنیتی عراقی نیز گفت که هدف بازگرداندن و عادی سازی روابط بین دو کشور به ویژه با تحولات عادی سازی روابط بین عربستان و ایران است و فضا را مثبت ارزیابی کرد.

وی درباره ماهیت نمایندگان دو کشور گفت که آنها امنیتی و دیپلمات بودند و در دیدار نخست جزئیات زیادی بررسی نشد و قرار است دیدار دوم مهم تر و عمیق تر باشد.

در همین رابطه عامر الفایز، دبیر کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق ضمن تایید این اطلاعات گفت که عراق میانجیگری بین دو کشور با هدف تقریب دیدگاه ها و از میان برداشتن تردید بین دو کشور در دستیابی به روابط عادی را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه دولت السودانی از حمایت و مقبولیت در منطقه برخوردار است و این مساله به موفقیت میانجیگری کنونی بین ایران و مصر کمک می کند، گفت که پیشرفتی در این میانجیگری وجود دارد زیرا دیدار نخست برگزار شده و نقش بغداد در بازگرداندن روابط بین دو کشور ادامه دارد.

وی این را در راستای نقش بغداد در منطقه قلمداد کرد و گفت: السودانی مقبولیت منطقه ای دارد و این در میانجی گری میان ایران و مصر کمک شایانی می‌کند. از نگاه عراق میانجی گری میان طرف‌ها در منطقه تاثیر مثبتی بر اوضاع عراق دارد.

احمد الشریفی، تحلیلگر امور سیاسی عراق نیز گفت که عراق طی ماه های گذشته چندین پیام به قاهره و تهران با هدف ایجاد میانجیگری برای بهبود روابط بین دو کشور فرستاده است.

وی افزود: فرصت موفقیت عراق در این میانجیگری بسیار است و عراق خواهد توانست این مذاکرات را به نتیجه برساند به خصوص با توجه به اینکه عراق از مقبولیتی نزد ایران و مصر برخوردار است و این مساله بر موفقیت میانجیگری بین دو کشور تاکید می‌کند.