در ساعات اولیه عملیات طوفان الاقصی ، رسانه های غربی به انتشار اخباری پرداختند که قابل تامل بود.