به تازگی ویدئویی از وزیر امور خارجه آمریکا همراه با جلیقه ضد گلوله در فرودگاه بغداد منتشر شده است.

بلینکن