یک مقام حکومت کابل اظهار داشت در هفته جاری طی چهار روز نزدیک به ۱۴۵۰۰ مهاجر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

به گزارش مرور نیوز، «عبدالله قیومی» رئیس امور مهاجرین در گذرگاه «اسلام قلعه» گفت در هفته جاری طی چهار روز نزدیک به 14500 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت روزانه بین 3 هزار تا 4 هزار افغان از ایران به افغانستان باز می‌گردند.

قیومی تاکید کرد آمار بازگشت مهاجرین افغان از ایران نسبت به ماه گذشته دو برابر افزایش داشته است.

به گفته مسئول مرزی «اسلام قلعه»، بازگشت کنندگان از ایران شامل خانواده‌ها و افراد مجرد هستند که برخی از آنها برای دریافت کمک به دفترسازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی می‌شوند.

وزارت مهاجرین افغانستان هشتم آبانماه نیز اعلام کرده بود 7 هزار و 146 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشته‌اند.