حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به شدت اقدام نظامیان اشغالگر صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران در جنوب لبنان حین پوشش اخبار مربوط به حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش مرور نیوز،  حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به شدت اقدام نظامیان اشغالگر صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران در یارون جنوب لبنان حین پوشش اخبار مربوط به حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این تجاوزی آشکار با هدف ممانعت از پوشش رسانه ای اقدامات تروریستی و جنایات متوالی این رژیم است.

حزب الله لبنان بیان کرد: این جنایت به پرونده آکنده از جنایات این رژیم علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه در فلسطین و لبنان شامل کشتن خبرنگاران و ویران کردن مراکز رسانه ای، افزوده می شود.

در این بیانیه آمده است: به طور حتم این اقدام مانع از کار خبرنگاران آزاده در انجام رسالت شریفشان در انتقال صحنه های پایداری و مقاومت نخواهد شد.

حزب الله لبنان بیان کرد: ما مجددا خواستار کمپین همبستگی با خبرنگاران در فلسطین و لبنان و محکومیت اسرائیل در محافل بین المللی و بشری هستیم.