آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود ادعاهایی در مورد ذخایر اورانیوم ایران و فعالیت صلح آمیز هسته‌ای کشور مطرح کرده است.

به گزارش مرور نیوز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید فصلی خود مدعی شد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران 22 برابر بیشتر از حد مجاز شده است.

آژانس با فضاسازی دوباره در مورد فعالیت صلح آمیز هسته‌ای ایران، ادعا می‌کند که تهران همچنان محدودیت‌های علیه فعالیت‌های هسته‌ای خود ذیل برجام را نقض می‌کند.

رویترز با استناد به آنچه گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کرده، مدعی شد که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده با خلوص 60 درصد، نزدیک به درجه تسلیحاتی برای سه بمب اتمی بر اساس تعریف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد.

این خبرگزاری در ادامه با استناد به این گزارش ادعا کرد که  از زمان آخرین گزارش در 4 سپتامبر (13 شهریور) ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا 60 درصد با افزایش 6.7 کیلوگرم به 128.3 کیلوگرم رسیده است.

در ادامه این گزارش آمده است: این بیش از سه برابر تقریبا 42 کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوری برای یک بمب هسته‌ای کافی است.

خبرگزاری فرانسه نیز بر اساس گزارش آژانس، نوشت که کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 28 اکتبر (6 آبان)،  4 هزار و 486 کیلوگرم برآورد شده که 693.1 کیلوگرم نسبت به ماه اوت افزایش داشته است. حد مجاز در توافق هسته‌ای 202.8 کیلوگرم تعیین شده بود.