رئیس بیمارستان شهید ابویوسف النجار زنگ خطر را درباره اوضاع بهداشت و درمان در غزه به صدا درآورد.

به گزارش مرور نیوز، مروان الهمص رئیس بیمارستان شهید ابویوسف النجار در غزه گفت: کمک‌های پزشکی که طی آتش بس به غزه وارد شد برای یکروز نیز کافی نیست.

وی افزود: بخش بهداشت و درمان در غزه کاملاً از کار افتاده است. ما از همه وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که گذرگاه رفح را بازکنند. شهر رفح امروز شهر فاجعه زده است.

الهمص تاکید کرد: تختی نداریم و بیماران روی زمین هستند. اجساد هم روی زمین هستند زیرا ظرفیت سردخانه پر شده است.

وی افزود: مراکز درمانی داخل مدارس ایجاد کردیم اما کافی نیست. مشکلات گوارشی و پوستی میان آوارگان شیوع پیدا کرده است. در آستانه زمستان بیمارهای تنفسی و ریوی تهدید کننده هستند.

الهمص گفت: ما نیاز داریم که گذرگاه رفح باز شود تا مجروحان به خارج منتقل شوند. مکان امنی در غزه وجود ندارد. کادر درمانی دیگر توان ندارد. بدون برق امکان فعالیت وجود ندارد.