عکسی از کشته شدن یک خانواده در غزه به دست رژیم صهیونیستی را مشاهده می کنید.

غزه