تصویری تکان دهنده از عکس یادگاری اعضای یک خانواده در غزه را ببینید.

غزه