تصاویری از مراسم عروسی یک زوج فلسطینی در اردوگاه موقتی در دیرالبلاح در مرکز غزه را مشاهده می‌کنید.

غزه