داعش برای عملیات "گرگ تنها" در خاک اروپا و آمریکا و اسرائیل فرمان حمله کرد.

به گزارش مرور نیوز، داعش در بیانیه جدید خود اعلام کرد:

برای یاری غزه باید همپیمانان مرتد و صلیبی آن‌ها را در همه جا هدف قرار داد.

گرگ‌های تنها را به انجام عملیات در کشورهای صلیبی در اروپا و آمریکا و در قدس فرا می‌خوانیم.

داعش در این بیانیه کل امت را برای جهاد علیه مشرکان و کافران مخاطب قرار داد.

این بیانیه از طرف ابو حذیفه الانصاری، سخنگوی رسمی داعش خوانده شده است.