سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان با بیان اینکه مخدر صنعتی از برخی کشورها وارد افغانستان می‌شود، اظهار داشت جامعه جهانی در مبارزه با این مواد همکاری نداشته است.

به گزارش مرور نیوز، «عبدالمتین قانع» سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان گفت مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد اما مخدر صنعتی از برخی کشورهای همسایه و خارجی وارد افغانستان می‌شود.

وی افزود به طور جدی با مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی آن برخورد خواهیم کرد.

قانع گفت برخی از کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی پس از تحولات اخیر در افغانستان کمک و توجه خاصی در مبارزه با مواد مخدر انجام ندادند و با حکومت کنونی کابل همکاری نکردند.

سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان خاطرنشان کرد: همواره در نشست‌ها با نهادهای سازمان ملل، یوناما، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دیگر خواستار همکاری شدیم اما به طور عملی آنها در مبارزه با مواد مخدر همکاری نکردند.

دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود یافته‌های این دفتر نشان می‌دهد که در سال 2023 میلادی کشت خشخاش در افغانستان 95 درصد کاهش داشته است.

در این گزارش آمده است این کاهش کشت در افغانستان برای بسیاری از کشاورزان به معانی از دست دادن درآمد است و باید از کشت جایگزین و معیشت آنها حمایت کرد.