تصویری از حجم گسترده ویرانی‌ها در خان یونس در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی از زاویه دوربین خبرنگاران را مشاهده می‌کنید.

خان یونس