دانشجویان ضد صهیونیست از کلمبیا و سایر دانشگاه‌ها می‌خواهند از شرکت‌هایی که با اسرائیل در ارتباط هستند صرفنظر کنند.

کلمبیا