در حاشیه اعتراض دانشجویان دانشگاههای آمریکا به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه.

آمریکا